BLOG

Bestaat democratische belangenbehartiging richting de Tweede Kamer?

Bestaat democratische belangenbehartiging richting de Tweede Kamer?

De ogen en oren van de Tweede Kamer: de rol van vertrouwen in contacten met de maatschappij In zijn etnografische schets van het informele besluitvormingscircuit rond het Haagse nieuwscentrum Nieuwspoort uit 2010 concludeerde Joris Luyendijk dat de macht in Den Haag bij een handjevol grote belangenorganisaties, een aantal topambtenaren, een aantal journalisten en een enkel Kamerlid ligt. Zijn observaties geven een beeld van publieke besluiten die vooral tot stand komen door wheeling & dealing, achterkamertjespolitiek en ...

Read more


De (on)zin van een transparante lobby

De (on)zin van een transparante lobby

Eind 2015 zagen twee zogenaamde ‘lobby-schandalen’ het licht: de vermeende invloed van de Nederlandse banken op financiële wetgeving en de veel besproken invloed van de auto-industrie in Europa. De oplossing voor dergelijke schemerige lobbypraktijken wordt vaak gevonden in het transparanter maken van ‘de lobby’. De initiatiefnota van PvdA-Kamerleden Bouwmeester en Oosenbrug Lobby in Daglicht omvat verschillende maatregelen, o.a. een lobbyregister waarin namen van lobbyisten openbaar gemaakt worden en het publiceren van de agenda’s van ...

Read more


De Methode-Ben Bot en kwaliteit van de democratie

De Methode-Ben Bot en kwaliteit van de democratie

Het staat in de wandelgangen inmiddels bekend als de ‘methode Ben Bot’ volgens NRC Handelsblad van 5 en 6 maart. Het NRC bracht afgelopen weekend een intrigerende reconstructie van de lobby-praktijken van voormalig minister en diplomaat Ben Bot. De methode Ben Bot, zo lezen we, staat voor lobby praktijken met een hoog achterkamer gehalte en oneigenlijke koehandel waarbij publieke en private belangen op een schimmige manier vermengd

Read more