PUBLICATIONS

Publications in English

Journal articles

Arras, S. and Braun, C. (2017), ‘Stakeholders wanted! Why and How European Union agencies involve non-state stakeholders’, Journal of European Public Policy, forthcoming

Berkhout, J., Hanegraaff, M. and Braun, C. (2017), is the EU different? Comparing the diversity of national and EU level systems of interest representation’, West European Politics, forthcoming

Berkhout, J., Beyers, J., Braun, C., Hanegraaff, M. and Lowery, D.  (2017), ‘Making Inference across mobilization and influence research: comparing top-down and bottom-up mapping of interest systems’, MPSA annual conference, Political Studies, forthcoming

Braun, C. Scherpenisse, J., van der Steen, M. and van Twist, M. (2016) ‘On the forces of policy change and joint causation. Insights from the banker’s bonus case’, International Review of Administrative Sciences, online first, DOI: 10.1177/0020852315599046

Hanegraaff, M, Braun, C., de Bievre, D. and Beyers, J. (2015) ‘The Domestic and Global Origins of Transnational Interest Communities. Explaining Lobby Patterns during WTO Ministerial Conferences, 1995-2011.’ Comparative Political Studies. Online first: DOI: 10.1177/0010414015591363

Beyers, J. Braun, C. and Klüver, H. (2015) (eds), Legislative Lobbying in Context. The policy and polity determinants of interest group politics in the European Union, special issue Journal of European Public Policy 22(4).

Klüver, H., Braun, C. and Beyers, J. (2015) Legislative Lobbying in Context: Towards a conceptual framework of interest group lobbying in the European Union, Journal of European Public Policy, 22(4): 447-461.

Berkhout, J., Carroll, B., Braun, C., et al (2015) ‘Interest Organizations across economic sectors: explaining interest group density in the European Union,’Journal of European Public Policy, 22(4): 462-480.

Beyers, J., Braun, C., Marshall, D. and DeBruycker, I. (2014), Let’s Talk! On the practice and method of interviewing policy experts’, Interest groups and advocacy, 3(2):174-187

Beyers J. and Braun C.  (2014), ‘Ties that Count. Explaining interest group access to policy makers’, Journal of Public Policy, 43(1):93-121

Braun, C. and van den Berg, C. (2013), ‘At a snail’s pace. On the limited Europeanization of domestic consultation practices’, Public Administration, 91(3):763-781

Braun C. (2013), ‘The Driving Forces of Stability. Exploring the nature of long-term bureaucracy-interest group interactions’, Administration and Society, 45(7): 809-836

Braun, C. (2012), ‘The Captive or the Broker? Explaining public agency-interest group interactions’, Governance. An international journal of policy administration and institutions, volume 25 (2): 291-314

Hanegraaff, M., Beyers, J. and Braun, C. (2011), ‘Open the door to more of the same? The development of interest representation at the WTO’, World Trade Review, 10(4): 447-472

Breeman, G.,  Lowery, D. Poppelaars, C. Resodihardjo, S. Timmermans, A. and de Vries. J. (2009), ‘Political attention in a coalition system. Analyzing queen’s speeches in the Netherlands 1945-2007’, Acta Politica, 44: 1-27.

Lowery, D., Poppelaars, C. and Berkhout, J. (2008), ‘The European Union Interest System in Comparative Perspective. A bridge too far?’ West European Politics, 31(6): 1231-1252

Poppelaars, C. and  Scholten, P.A.W. (2008), ‘Two Worlds Apart. The Divergence between national and local immigrant integration policies in the Netherlands’, Administration and Society, 40(4): 335-357

De Zwart, F. and Poppelaars, C. (2007), ‘Redistribution and Ethnic Diversity in the Netherlands: Accommodation, Denial and Replacement’, Acta Sociologica, 50(4): 387-400.

Poppelaars, C. (2007), ‘Resource Exchange in Urban Governance. On the means that matter’, Urban Affairs Review, 43(1), 3-27

Book chapters

Braun, C. (2015)lobbying as a leveraged act. On resource dependence and lobby presence’  in: Lowery, D.,  Halpin, D., Gray, V. The organization ecology of interest communities reconsidered, forthcoming,  Palgrave MacMillan

Van den Berg, C., Braun, C., Steen, T. (2015), Consensus politics as administrative practice: The Europeanization of external advice seeking, in: Vollaard, H., Beyers, J. and Dumont, P. EuropeanIntegration and Consensus Politics in the Low Countries, London: Routledge

Haverland, M. Braun, C. and Beyers, J.(2015), Plus ca change, plus c’est pareil, European integration and interest group politics in the low countries, in: Vollaard, H., Beyers, J. and Dumont, P. EuropeanIntegration and Consensus Politics in the Low Countries, London: Routledge

Hanegraaff, M., Beyers, J. and Braun, C. (2012), ‘The Development of the WTO Interest Group Population. Exploring Density, Stability and Diversity over Time’, in Halpin and Jordan (eds). The Scale of Interest Representation in Democratic Politics. Palgrave Macmillan.

Braun-Poppelaars, C.  and Hanegraaff, M. (2011), ‘Conceptualizing Religious Advocacy. Religious Interest Groups and the Process of Public Policy Making’, in: Haynes and Hennig (eds.) Religious Actors in the Public Sphere. Means, Objectives and Effects. Routledge

Poppelaars, C. (2009), ‘Corporatism or Lobbyism behind Dutch Dikes? Interest representation in the Netherlands’, in:  C. McGrath (ed.) Interest groups and lobbying, volume two: Europe, Lewiston (NY): the Mellen Press.

Books

Beyers, J., Braun, C. and Klüver, H. (2015) (eds), Legislative Lobbying in Context. The policy and polity determinants of interest group politics in the European Union, Routledge

Poppelaars, C. (2009),  Steering a Course between Friends and Foes. Why bureaucrats interact with interest groups, Delft: Eburon (dissertation, Leiden University, department of public administration)

Publications in Dutch

Artikelen in wetenschappelijke tijdschriften

Braun, C., M. Fenger, P. ‘t Hart, J. van der Veer and T. Verheij  (2015),‘Quo Vadis Nederlandse Bestuurskunde?’ Bestuurskunde, (24(4): 82-92

Braun, C. (2015), ‘Living Apart Together: Over de verhouding tussen toezichthouders en maatschappelijke stakeholders’, Tijdschrift voor Toezicht, forthcoming

Braun, C. (2012). ‘Laveren tussen belanghebbenden. Reële autonomie en financieel toezicht, Beleid en Maatschappij, 39(4): 419-437

Breemans, G.,  Timmermans, A. Lowery, D., Poppelaars, C. and S. Resodihardjo. (2008),  De politieke aandachtscyclus voor openbaar bestuur en democratie. Een inhoudsanalyse van Troonredes van 1945-2007, Beleid en Maatschappij, 35(3): 172-189

Zwart de, F. en Poppelaars, C. (2004), ‘ontwijkende administratieve categorieën en etnische fragmentatie. Een internationaal perspectief’, Beleid en Maatschappij, 31 (1): 3-14

Boekhoofdstukken

Braun, C. (2016) ‘het Nederlandse poldermodel langs de democratisch meetlat’, (2016) in Keune, M. (eds.) Nog steeds een mirakel? De legitimiteit van het poldermodel in de 21e eeuw, Amsterdam University Press, pp. 37-60

Braun, C. (2016), ‘Gevangen in oude routines? De polder als uitgeholde reflex. In : Kruiter, A.J.en Verhoeven, I. (reds.), Reflexoverheid, Den Haag: Boom uitgeverij, p. 105-112.

Braun-Poppelaars, C. Berkhout, J. and Hanegraaff, M. (2011), ‘Belangenorganisaties in de Nederlandse Democratie. Beleidsexperts of vertegenwoordigers?’ In: Andeweg en Thomassen (eds.) democratic audit Nederland. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Boin, R.A., Kuipers, S. en Poppelaars, C. (2000), ‘De crisis die uitbleef: de inlichtingensector, geheimhouding en het voordeel van de twijfel’, in: R.A. Boin, S, Kuipers, en M. Otten (red.), Institutionele crises. Breuklijnen in beleidssectoren, Samsom: Alphen aan den Rijn.

Other output

Braun, C. (2017), ‘De zin en onzin van transparante lobby’, Inleiding op Reflectie en Debat over transparantie en lobbyen in Beleid en Maatschappij, p. 79-81.

Braun, C. (2016), ‘On the size and kind of influential  stakeholder communities and regulatory governance’, in: Lodge, M. (ed.), ‘Regulation scholarship in crisis? CARR discussion paper no. 84, p. 8-13

Braun, C. Keulen, van and Thijsen, N. (2016) Informatie en Invloed in de Tweede Kamer. Onderzoek onder Kamerleden naar toegang tot informatie., Public Matters en Universiteit Leiden

Braun, C. (2016), ‘Belangenbehartiging als Parlementaire Evenwichtskunst’, in Braun et al (2016), p. 28-27

Braun, C. (2016),  ‘De haarvaten van de samenleving: onbekend maakt onbemind?, Plein 7, 15 april 2016 (www.bestuurskunde.nl/plein-7)

Braun,  C. (2016) ‘De methode Ben Bot en de kwaliteit van de democratie’, Plein 7, 10 maart 2016, www.bestuurskunde.nl/plein-7)

Braun, C. (2016), ‘de (on)zin van een transparante lobby, Plein 7, 29 februari 2016 (www. Bestuurskunde.nl/plein-7

Braun, C. (2016), ‘Een Europees referendum: quantum leap of realistische democratische hervorming? Introductie op Reflectie & Debat over Europees referendum, 43: 42-43

Braun, C. 2013, 1000 jaar Hollandse overlegdemocratie, yet another millennium to go? Recensie van Nederland en het poldermodel, Maarten Prak en Jan Luyten van Zanden (2013), Amsterdam: Bert Bakker, in: Beleid en Maatschappij, 2013(3).

Braun, C. 2013 ‘Over de staat van de kennisinfrastructuur’, in dialoog met Kim Putters, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau over de Nederlandse kennisinfrastructuur, Beleid en Maatschappij, 2013(3), forthcoming

Braun-Poppelaars, C. (2010), Review of Lobbying and Policy Change. Who wins, who loses, and Why by Baumgartner et al. 2009 in: Public Administration.